top of page
Anchor 3

Tu nomedī - mēs nopirksim!

Meza gala.jpg

Tu nomedī - mēs nopirksim!

Izlasi un tiec pie naudas

 

 

 Nosacījumi, pēc kuriem tiek pieņemti medījumi:

Svarīgi

MEŽA CŪKAS NETIEK PIEŅEMTAS/IEPIRKTAS SAKARĀ AR ĀFRIKAS CŪKU MĒRA (ĀCM) IZPLATĪŠANOS LATVIJAS TERITORIJĀ.


Pieņemam/iepērkam tikai tos medījumus, kuri nošauti, izmantojot medību ieročus.

- Lai kautķermenis kvalificētos kā augstākās kategorijas dzīvnieks, būtu jānošauj, tēmējot tieši galvā, kaklā vai tieši sirdī - aiz lāpstiņas;
- No pakaļējo cisku, muguras un kuņģa sašaušanas būtu stingri ieteicams izvarīties.

UZMANĪBU!
Medījumi uz pārstrādi netiks pieņemti/iepirkti šādos gadījumos:
- Ja veterinārajā pārbaudē tiks konstatētas neatbilstības, kuru dēļ gaļa tiks atzīta par pārtikā neizmantojamu;
- Ja dzīvnieka nāves iemesls ir nosalšana vai noslīkšana;
- Ja dzīvnieka nāve ir iestājusies satiksmes negadījuma, ugunsgrēka utml. rezultātā;
- Ja dzīvnieka nāvi ir izraicījis zibens spēriens vai trieciens ar elektrisko strāvu;
- Ja medījuma gaļai ir izteiktas bojājuma pazīmes, bet proti, ir nepatīkama smarža, ir manāmas gaļas krāsas izmaiņas, ir nonākusi spalva;
- Ja pie medījuma apstrādes, vienas stundas laikā no nomedīšanas brīža, netika pienācīgi ievērota instrukcija un netika nodrošināta medījuma atdzišana līdz tā savākšanas brīdim;
- Ja medījumam ir daudz kaulu lūzumu ar lieliem asins izplūdumiem, uz ķermeņa ir lielas brūces dažādās vietās, ja ir manāmi ķermeņa saspiedumi, ja medījuma gaļa ir bojāta dēļ tā gremošanas orgānu bojājumiem utml.

Instrukcija pareizai medījuma pirmapstrādei un uzglabāšanai:
 

Lai veiksmīgi sagatavotu medījumu nodošanai/pārdošanai, un izvairītos no domstarpībām pārdevēja un pircēja starpā par jautājumiem, kas saistīti ar tā kvalitāti, ir svarīgi ievērot sekojošās prasības:


- MEDĪJUMU NODĪRĀT NEDRĪKST;
- Stirnu, aļņu un briežu galvām un kājām līdz locītavām, jābūt atdalītām;
- Vienas stundas laikā no medījuma nošaušanas brīža, medījumam jānolaiž asinis un, atverot krūšu dobumu līdz krūšu kaulam, jāizņem visi iekšējie orgāni. Virziens, kurā jāatdala iekšējie orgāni - no astes uz galvas pusi;
- Jānovieto medījums vēsumā, vietā, kas labi vedinās, līdz pat tā pieņemšanai tālakai transportēšanai;
- Jānodrošina medījuma pienācīga atdzišana, pakarot vai noguldot to;
- Jāizslēdz savvaļas grauzēju, kukaiņu un mušu piekļūšana pie medījuma.

NB! Medījums tiks utilizēts  gadījumā, ja tam nebūs veikta atbilstoša pirmapstrāde un netiks nodrošināta pareiza uzglabāšana, kā rezultātā tas būs sācis bojāties

 

 

Kārtība, kādā tiks pieņemts medījums: 

Pirmreizēja apskate, ko veic šoferis;

- Tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts divos eksemplāros. Viens no tiem paliek pie pārdevēja;

- Medījuma identificēšanai, tam tiek pievienots akta numurs;
- Starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgts pirkuma līgums;
- Pārstrādes uzņēmumā tiek noteikts svars medījumam bez ādas;
- Pieņemšanas - nodošanas akts tiek pilnībā aizpildīts pēc visu nepieciešamo datu saņemšanas no pārstrādes uzņēmuma. Aizpildīts pieņemšanas - nodošanas akts tiek izsniegts pārdevējam, izmantojot e-pastu/pastu/personīgi.

Ja pārdevējs ir juridiska persona:
- Tiek piestādīts rēķins vai pavadzīme, pamatojoties uz izsniegtā pieņemšanas - nodošanas aktā esošās informācijas.

Dokumenti, kas jāpievieno medījumam:
- Deklarācija par medījuma sākotnējo apskati;
- Medību licences augšdaļa.

bottom of page